Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi
Halkın Devrimci Öncüleri
Rus Devriminden Çıkan
Dersler


"Rus Devriminden Çıkan Dersler" yazısı, 1974 yılında kişisel bir araştırma yazısı olarak hazırlanmış ve politik eğitim çalışmalarında yararlanılacak bir kaynak olarak THKP-C/HDÖ tarafından 1975 yılında basılmıştır. Eriş Yayınları - 1993.
Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
erisyay@kurtuluscephesi.org

İÇİNDEKİLER
G i r i ş
Birinci BÖlüm: Rusya'nın Gelişimini Farklı Kılan Etkenler
İkinci Bölüm: Devrim Teorisi-Parti Teorisi-Çalışma Tarzı
        I. Leninizmin Devrim Teorisi
        II. Parti Teorisi
        III. Çalışma Tarzı
Üçüncü Bölüm: Rus Devriminin Genel Gelişim Çizgisi
Sonuç: Leninizmin Evrensel Tezleri